Friday, August 24, 2012

Pag-istambay dili unta Magdugay

Sa pag-istambay dili gayod malikayan
Kay dili man kanunay kita adunahan
Sa pagpangita ug trabaho usahay makabsan
Tungod sa kadaghan nga nanginahanglan

Apan magpasalamat gihapon sa kahitas-an
Nga kita kanunay iyang gibuligan
Sa maayong panglawas kita gihatagan
Panahon sa kalisdanan siya atong madangpan

Sa akong pag-istambay hinaut unta dili magdugay
Para makatabang sa akong nanay og tatay
Kay sila hamtong na ug kinahanglan ug agakay
Haron aduna silay panahon sa pagpalagaylay

Dako nakong pasalamat sa gasa nga iyang hinatag
Sa trabaho nga gipangandoy iyang gihatag
Kang Nanay og Tatay kalipay ang ikahatag
Salamat gayod Lord kay sa pagtabang nga dayag.

By: Erikho Obido

No comments:

Post a Comment